อัครศิลปิน ของไทยทั้งปวง
LIFE
อัครศิลปิน ของไทยทั้งปวง
จากงานอดิเรกที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับปวงประชาตราบนานเท่านาน

new-art

นอกจากพระปรีชาสามารถด้านการปกครองและการบริหารบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในศาสตร์สาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะกีฬา ภาษา วรรณศิลป์ ดนตรี ตลอดจนถึงศิลปะและการออกแบบ โดยทรงมีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นรอบด้าน

07

หากกล่าวถึงการทรงงานด้านศิลปะและการออกแบบ สำหรับพระองค์ทรงเน้นการถ่ายภาพ ซึ่งพระองค์ทรงจับกล้องถ่ายภาพครั้งแรกตั้งแต่วัย 8 ขวบ และทรงศึกษาการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองเรื่อยมา ภาพที่ประชาชนเคยคุ้นคือ ภาพพระองค์ทรงคล้องกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ติดตัวพระองค์เสมอ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โปรดการถ่ายภาพพอร์เทรตไม่น้อย แม้ว่าสมัยก่อนยังไม่มีโปรแกรมปรับสีหรือแก้ไขภาพให้สมบูรณ์ แต่พระองค์ทรงสามารถควบคุมการถ่ายภาพด้วยฟิล์มได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดถ่ายภาพประชาชนผู้เป็นที่รักของพระองค์อย่างยิ่ง และที่แน่นอน เหล่าข้าราชบริพารบอกเล่าเสมอว่า สถานที่ทรงงานที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพัฒนา เป็นสิ่งที่พระองค์บันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์เสมอ

03

04

05
(ภาพ: ศิลปากร, กรม. จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๙)

ความสนพระราชหฤทัยอีกด้านหนึ่งของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือ งานจิตรกรรม ซึ่งพระองค์โปรดใช้สีน้ำมันสร้างสรรค์ผลงานลงบนผ้าใบ ซึ่งงานส่วนใหญ่ของพระองค์มักจะเป็นภาพเขียนเสมือนจริง รวมถึงภาพกึ่งนามธรรม และอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยเฉพาะพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับพระนามของพระองค์คือ ‘ภ.อ.’ นั่นเอง

02

นอกจากนี้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวกพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบเข้ากับพระปรีชาสามารถด้านกีฬาอย่างเรือใบ โดยนอกจากพระองค์จะโปรดการเล่นเรือใบแล้ว พระองค์ยังทรงสร้างสรรค์การออกแบบและทรงต่อเรือใบด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง

06

อีกทั้ง ส.ค.ส. พระราชทาน ที่พระองค์ท่านพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย พระองค์ท่านยังทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชดำรัสประทานแก่ชาวไทยสำหรับการก้าวสู่ปีต่อไป

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ‘อัครศิลปิน’ จึงเหมาะสมที่สุดแล้วที่พสกนิการทั่วหล้าและนานาประเทศยกย่องพระองค์อย่างไร้ข้อกังขา ทั้งพระมหากรุณาธิคุณและผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่า ย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับปวงประชาและประเทศชาติต่อไปตราบนิจนิรันดร์

เรียบเรียง: Thame Kittichai, Intern Toey Khupantayee
credit: Manager.co.th, เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

http://www.ellementhailand.com/wp-content/uploads/2016/10/open-art.jpg