พระมหากษัตริย์นักดนตรี
LIFE
พระมหากษัตริย์นักดนตรี
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ตราตรึงคนไทยทั้งชาติ

new-k-m

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่คนไทยและชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และทรงซ่อมเครื่องดนตรีด้วยพระองค์เอง นับเป็นพระราชปรีชาญาณที่หาใครเทียบได้ สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา ‘อัครศิลปิน’

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับครูชื่อนายเวย์เบรชต์ (Weybrecht) ซึ่งเป็นชาวอัลซาส (Alsace) โดยทรงเรียนการเป่าแซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต ลำดับต่อมาพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์อย่างจริงจังตั้งแต่พระชนมายุ 18 พรรษา ขณะเมื่อยังทรงดำรงพระยศสมเด็จพระอนุชาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อานันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนครเมื่อพุทธศักราช 2488 

จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2489 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง ‘แสงเทียน’ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ขณะที่เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง มี 5 เพลง คือ Echo, Still on My Mind, Old-Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองใส่คำร้องภาษาไทย ได้แก่ เพลง ‘ความฝันอันสูงสุด’ และ ‘เราสู้’ จนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชปรีชาญาณด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังประโยชน์แก่พสนิกรทั้งความบันเทิงและเป็นสื่อสร้างสรรค์ชักนำให้คนเป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมอีกด้วย

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ จึงขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาให้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่ง

เพลงพระราชนิพนธ์ – แสงเทียน
 

เพลงพระราชนิพนธ์- Echo (แว่ว)

เพลงพระราชนิพนธ์ – Still on My Mind (ในดวงใจนิรันดร์)

เพลงพระราชนิพนธ์ – Old Fashioned Melody

เพลงพระราชนิพนธ์- No Moon (ไร้จันทร์)

เพลงพระราชนิพนธ์- DREAM ISLAND (เกาะในฝัน)
ขับร้องโดย จินตนา สุขสถิตย์

เพลงพระราชนิพนธ์-ความฝันอันสูงสุด

เพลงพระราชนิพนธ์-เราสู้

credit: หนังสือ สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนภิเษก และหนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง : กองบรรณาธิการ 
http://www.ellementhailand.com/wp-content/uploads/2016/10/open-k-m.jpg