FASHION
ติดสปีดให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปเวทีโลก
Thai Fashion Industry Takes Off

new-asava
Polpat Asavaprapha

new-mr-painkiller
Mr.Painkiller

new-sretsis
Sretsis

new-boy-of-bkk
Boys of Bangkok

new-greyhound
Left: Greyhound Original, Right: Painkiller

การพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลกเป็นความพยายามของภาครัฐในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้ ความพยายามดังกล่าวก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำโครงการใหญ่มากมายเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟชั่นของไทยก้าวไปถึงฝั่งฝันให้ได้ เพราะเรื่องการออกแบบและนักออกแบบจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจุบัน ยังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

มาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เองก็ยังกล่าวชื่นชมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในปีที่ผ่านมาว่ามีผลงานที่ดี “เราพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์มของแฟชั่น และเป็นผู้นำด้านเทรนด์ ดีไซเนอร์ และผู้ผลิตชาวไทยนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในท้องถิ่นและจากนอก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป”

ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือกับสามพันธมิตรใหญ่คือ บริษัท กันตนา กรุ๊ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดตัวกิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center หรือ Thai-IDC) โดยมีสามกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบอะคาเดมี กิจกรรมสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งเป้าในการยกระดับและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ให้แตะระดับหลักล้านล้านบาท พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบของอาเซียนภายในระยะเวลาห้าปี

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือ การนำ ‘ระบบดิจิทัล’ มาสร้างเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูลของนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยจำแนกประเภทของนักออกแบบเป็น young designer และ professional designer ในแต่ละสาขาด้วย ที่จะมีทั้งข้อมูลความเชี่ยวชาญ ประวัติ ผลงานที่ผ่านมาของนักออกแบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการหาบุคลากรมาช่วยออกแบบและพัฒนาสินค้า สามารถติดต่อนักออกแบบได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นในอนาคต เพราะจะมีแหล่งข้อมูลสนับสนุน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมตัวสู่ความเป็นนักออกแบบมืออาชีพได้ต่อไป

อุตสาหกรรมแฟชั่นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ ที่มีมูลค่ารวมกว่าเจ็ดแสนล้านบาท โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สินค้าแฟชั่นไทยถือได้ว่า มีการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยว่า มูลค่าการส่งออกของสินค้าแฟชั่นไทยนั้นอาจจะสูงไปถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทภายในห้าปีข้างหน้า เมื่อประเทศกำลังเดินไปในทางที่ถูกในการแข่งขันระดับโลก โดยยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น ผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับนั้นทะลุเป้าไป 620 ล้านบาท

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยควรเจาะตลาดกลุ่มประชาคมอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆ ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง purchasing power ของประชากรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะจุดแข็งของภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นไทยคือ ความโดดเด่น รวมถึงเรื่องทักษะฝีมือและคุณภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยและมีส่วนสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถแข่งขันกับประเทศชั้นนำได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการปูทางให้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้ตราสินค้าไทย ได้เป็นที่ยอมรับและก้าวสู่ภาวะความเป็นผู้นำต่อไปในอนาคต

ดร.สมเกียรติเสริมว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้ควรหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อลงแข่งขันในตลาดแบรนด์ลักชัวรี่ เพราะเขาไม่สามารถแข่งขันในตลาดระดับล่างๆ ได้อีกต่อไป เนื่องจากค่าแรงงานของไทยสูงกว่าบางประเทศคู่แข่งในประชาคมอาเซียน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ถาวร กนกวลีวงศ์ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กล่าวว่า ตลาดอาเซียนและญี่ปุ่นนั้นควรเป็นตลาดเป้าหมายของไทย เพราะประเทศเหล่านั้นสนใจสินค้าของเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ทักษะฝีมือของบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะได้รับการยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกมาก เพราะผู้บริโภคแฟชั่นยุคใหม่มีความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด และมีพฤติกรรมการใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เรื่อง: คมน์ นพรัตน์
ภาพ: ชาติฉกาจ ไวกวี, Courtesy of Brands

you may also like
FASHION
อีกครั้งที่ Moncler ดึงดีไซเนอร์หลากหลายสไตล์มารวมตัวกัน
FASHION
หลังจากมรสุมดราม่าเรื่องสีผิว Michele ก็พา Gucci กลับมาอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้ง
FASHION
ดีไซน์สไตล์มินิมอลร่วมสมัยแบบ Hedi จริง ๆ
FASHION
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 3 ทุ่มเรามีนัดกันสำหรับผลงานล่าสุดของ Michele
FASHION
แม้ตัวจะจากไปแต่จิตวิญญาณของ Karl จะถูกส่งต่อไปไม่รู้จบ
FASHION
สื่อสารเรื่องโลกและสังคมออกมาแบบตรง ๆ
READ MORE
http://www.ellementhailand.com/wp-content/uploads/2017/03/open-thai-designers.jpg