FASHION
ติดสปีดให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปเวทีโลก
Thai Fashion Industry Takes Off

new-asava
Polpat Asavaprapha

new-mr-painkiller
Mr.Painkiller

new-sretsis
Sretsis

new-boy-of-bkk
Boys of Bangkok

new-greyhound
Left: Greyhound Original, Right: Painkiller

การพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลกเป็นความพยายามของภาครัฐในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้ ความพยายามดังกล่าวก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำโครงการใหญ่มากมายเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟชั่นของไทยก้าวไปถึงฝั่งฝันให้ได้ เพราะเรื่องการออกแบบและนักออกแบบจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจุบัน ยังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

มาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เองก็ยังกล่าวชื่นชมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในปีที่ผ่านมาว่ามีผลงานที่ดี “เราพร้อมที่จะเป็นแพลตฟอร์มของแฟชั่น และเป็นผู้นำด้านเทรนด์ ดีไซเนอร์ และผู้ผลิตชาวไทยนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในท้องถิ่นและจากนอก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป”

ล่าสุด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือกับสามพันธมิตรใหญ่คือ บริษัท กันตนา กรุ๊ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดตัวกิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center หรือ Thai-IDC) โดยมีสามกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบอะคาเดมี กิจกรรมสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งเป้าในการยกระดับและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ให้แตะระดับหลักล้านล้านบาท พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบของอาเซียนภายในระยะเวลาห้าปี

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือ การนำ ‘ระบบดิจิทัล’ มาสร้างเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูลของนักออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยจำแนกประเภทของนักออกแบบเป็น young designer และ professional designer ในแต่ละสาขาด้วย ที่จะมีทั้งข้อมูลความเชี่ยวชาญ ประวัติ ผลงานที่ผ่านมาของนักออกแบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการหาบุคลากรมาช่วยออกแบบและพัฒนาสินค้า สามารถติดต่อนักออกแบบได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นในอนาคต เพราะจะมีแหล่งข้อมูลสนับสนุน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมตัวสู่ความเป็นนักออกแบบมืออาชีพได้ต่อไป

อุตสาหกรรมแฟชั่นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ ที่มีมูลค่ารวมกว่าเจ็ดแสนล้านบาท โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สินค้าแฟชั่นไทยถือได้ว่า มีการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยว่า มูลค่าการส่งออกของสินค้าแฟชั่นไทยนั้นอาจจะสูงไปถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทภายในห้าปีข้างหน้า เมื่อประเทศกำลังเดินไปในทางที่ถูกในการแข่งขันระดับโลก โดยยอดการส่งออกของผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น ผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับนั้นทะลุเป้าไป 620 ล้านบาท

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยควรเจาะตลาดกลุ่มประชาคมอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆ ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง purchasing power ของประชากรที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะจุดแข็งของภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นไทยคือ ความโดดเด่น รวมถึงเรื่องทักษะฝีมือและคุณภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยและมีส่วนสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถแข่งขันกับประเทศชั้นนำได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการปูทางให้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้ตราสินค้าไทย ได้เป็นที่ยอมรับและก้าวสู่ภาวะความเป็นผู้นำต่อไปในอนาคต

ดร.สมเกียรติเสริมว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้ควรหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อลงแข่งขันในตลาดแบรนด์ลักชัวรี่ เพราะเขาไม่สามารถแข่งขันในตลาดระดับล่างๆ ได้อีกต่อไป เนื่องจากค่าแรงงานของไทยสูงกว่าบางประเทศคู่แข่งในประชาคมอาเซียน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ถาวร กนกวลีวงศ์ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กล่าวว่า ตลาดอาเซียนและญี่ปุ่นนั้นควรเป็นตลาดเป้าหมายของไทย เพราะประเทศเหล่านั้นสนใจสินค้าของเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ทักษะฝีมือของบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะได้รับการยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาทั้งในระดับปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องอีกมาก เพราะผู้บริโภคแฟชั่นยุคใหม่มีความต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด และมีพฤติกรรมการใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เรื่อง: คมน์ นพรัตน์
ภาพ: ชาติฉกาจ ไวกวี, Courtesy of Brands

you may also like
FASHION
Gucci จับมือกับดีไซเนอร์ไอคอนแห่งยุค 80's
FASHION
ออกรองเท้าใหม่สุดสร้างสรรค์ด้วยคอนเซปท์ Art and Craft
FASHION
แรงบันดาลใจสำหรับเสื้อผ้าสไตล์ใหม่ๆ
FASHION
นอกจากความยาวแล้ว Versace ก็ใส่อะไรให้คิดกันด้วย
FASHION
เชื่อว่าหลายคนกำเงินรอตั้งแต่ต้นปีแล้ว
FASHION
พื้นที่ 82 ตารางเมตร กับสัญญาเช่ามูลค่า 700 ล้านบาท
READ MORE
http://www.ellementhailand.com/wp-content/uploads/2017/03/open-thai-designers.jpg