FASHION
18 & Stormy เสื้อจาก Supreme ที่แฝงการจิกกัดการเมืองอเมริกา
มากกว่าแค่ลายเสื้อ

หนึ่งในภาพจำของแบรนด์สตรีตที่ไอคอนิกที่สุดในโลกอย่าง Supreme  คือการออกแบบที่สนุกสนานและเสียดสีสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่เมื่อปี 2002 ที่นำภาพอารยะขัดขืนที่ Alabama ปี 1963 มาทำเป็นลายเสื้อ และเสื้อ Box Logo ลายธงชาติอเมริกาในโอกาศครบรอบเหตุการณ์ 9/11 ไปจนถึงเสื้อ Fuck The President ในปี 2017 มาในปีนี้ลายเกี่ยวกับการเมืองลายล่าสุดของแบรนด์มาในชื่อ 18 & Stormy ภาพกราฟิกที่เป็นมากกว่าลายเสื้อเฉย ๆ

18 & Stormy เป็นผลงานฝีมือ Richard Price ที่เป็นภาพ Mugshot ที่รวบรวมใบหน้าของผู้หญิง 18 คนที่กล่าวหา Donald Trump ในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศมาอยู่ในหน้าเดียว ส่วน Stormy นั้นมาจากชื่อ Stormy Daniels ดาวยั่วที่เคยกล่าวว่า Donald Trump นอนกับเธอแล้วเธอก็ได้รับเงินค่าปิดปาก และเงินที่ได้จากเสื้อเซ็ตนี้ Supreme จะนำไปบริจาคให้แก่กลุ่ม Downtown for Democracy ทั้งหมด

เรื่อง : ทัศนา พุทธประสาท
ภาพ : Courtesy of Supreme
you may also like
FASHION
ชิ้นไอคอนิกของ Levi's ที่นำมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ
FASHION
จากงานแฟชั่น การกุศล และสไตล์อเมริกันแท้
FASHION
วีดีโอโฆษณาที่รวบรวมนักแสดงและนางแบบไว้อย่างคับคั่ง
FASHION
การออกแบบฝีมือเจ้าพ่อสตรีตแวร์ญี่ปุ่น
READ MORE
http://www.ellementhailand.com/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1024x1024.png